ไ ป เ ก า ะ.....

posted on 27 Jan 2011 11:16 by mandir in photo
Photobucket
อ า ทิ ต ย์ ก ล า ง ด ง
Photobucket
แ อ บ....
Photobucket
ท า ง ท ะ เ ล
Photobucket
ช่ อ ง ว่ า ง
Photobucket
ฟ้าคราม-ทะเลสงบ
Photobucket
ส า ด แ ส ง
Photobucket
ฟ้า-ทาง-ทะเล
Photobucket
ขึ้ น บ ก
Photobucket
ใ ส......

Comment

Comment:

Tweet