เ มื่ อ เ ด็ ก

posted on 25 Nov 2010 09:24 by mandir in VERSE

 

เมื่อเด็กแสนอบอุ่นได้ออดอ้อนไออุ่นแม่

 

 

ไม่แพ้ไออุ่นรักที่พำนักจากอกพ่อ

 

ส่งต่อความผูกพันสานสายใยสู่ลูกน้อย

 

 

จะบ่ายคล้อยจะเย็นย่ำถึงค่ำดึก

 

ลูกต้องฝึกในวินัยให้เข้มแข็ง

 

 

ถึงจะแกร่งแต่อย่ากร้าวให้เหนือเด็ก

 

สิ่งเล็กเล็กแต่ยิ่งใหญ่ในใจลูก

 

 

คือผูกพันดั่งรักแท้ที่ไม่แพ้แม้สิ่งใด

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet