ทุ ก เ ว ล า

posted on 23 Nov 2010 14:32 by mandir

บางเวลาที่ฉันขาดเธอจะเติมให้กัน

บางเวลาที่หนาวสั่นเธอจะเป็นอุ่นไอ

บางเวลาที่แพ้มาก็ยังมีเธอเข้าใจ

บางเวลาเลวร้ายฉันยังมีเธอ

 

 บางเวลาฉันทำผิดเธอยังยอมอภัย

บางเวลาฉันร้องไห้เธอยังให้ไหล่อิง

ไม่ใช่คนที่โชคดีที่เกิดมามีทุกสิ่ง

แต่ฉันโชคดีจริงๆ ที่มีเธอ

 

 ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม

เธอยังเหมือนเคย ยังแสนดีอยากบอกว่าซึ้งใจ

ต่อจากวันนี้ คนๆ นี้จะทุ่มเททั้งใจ

ตอบแทนรักที่ยิ่งใหญ่

ตอบแทนในความหวังดี

ตอบแทนเวลาที่ให้ฉัน

ด้วยทุกเวลาของฉัน ฉันให้เธอ

 
Photobucket

ถึงผมจะไม่สามารถกลับไปอยู่บ้านได้ในตอนนี้

แต่ผมจะพยายามกลับบ้านให้บ่อยขึ้น

เพราะผม.....มีรักที่ยิ่งใหญ่

ร อ ผ ม อ ยู่

Comment

Comment:

Tweet